Reflektionsgrupper för chefer

För att kunna leda långsiktigt och stödja andra på ett hållbart sätt behöver det finnas utrymme för att prioritera och fokusera på den egna hälsan och välbefinnandet. Forskning visar att chefer som tar sig tid för reflektion och verbalisering av tankar och känslor:

  • ökar sin förmåga att anpassa sig till svåra situationer
  • stärker sin motståndskraft
  • ökar sin emotionell kompetens och medkänsla
  • ökar sin förmågan att klara av stress
  • förbättrar sitt omdöme, beslutsförmåga och minskar risken för bias

Syfte och mål:

Stärka chefer i deras chefsroll så att de kan klara av att bedriva ett hälsofrämjande och hållbart ledarskap som är värdeskapande.

  • Att få utrymme till enskild och gemensam reflektion tillsammans med andra chefskollegor.
  • Att få dela erfarenheter kring utmaningar och goda exempel i det vardagsnära ledarskapet.
  • Att erbjuda verktyg för att främja återhämtning, hållbarhet och trygghet för egen del samt för de man leder.
  • Att fokusera på egna behov och hållbarhet.
  • Att fokusera på behov hos dem man är chef över.

Gruppen består av 4-6 chefer som regelbundet träffas digitalt vid 8 tillfällen under ca 6 månader.

Vi erbjuder reflektionsgrupper till ledningsgrupper, chefsgrupper men även öppna grupper med chefer från olika företag.

Kontakta oss för mer information.