HERO-IQ

HERO-IQ är ett utvecklingskoncept för att stärka det psykologiska kapitalet hos individer, särskilt inom arbetslivet. Det står för Hopp, Egenförmåga, Resiliens och Optimism och syftar till att utveckla dessa fyra aspekter för att förbättra välbefinnandet och prestationen hos individer och grupper.

Konceptet innefattar följande komponenter:

  1. Hopp: Att ha målbilder i livet som man vill uppnå och veta hur man ska göra för att nå dem.
  2. Egenförmåga: Att tro på sin förmåga att utföra vissa handlingar och hantera olika typer av uppgifter.
  3. Resiliens: Att kunna hantera stress, svåra prövningar och kriser och komma tillbaka lika stark eller starkare.
  4. Optimism: Att överlag ha en positiv syn på tillvaron och framtiden.

Vi använder HERO-IQ i ledarutvecklingsprogram, individuell ledarutveckling och coaching.

Kontakta oss för mer information.