Vi tar hand om dig

Vi erbjuder utbildningar och konsulttjänster inom ledarutveckling, grupputveckling och organisationsutveckling. Vår ambition är att ge varje enskild kund bästa tänkbara förutsättningar på lösningar utifrån behov.

Vid UGL och UL består våra handledarpar alltid av en kvinna och en man, alla licenserade för senaste versionen av utbildningen. För övriga tjänster matchar vi kompetens mot tjänst. Vi har lagt stor vikt vid att skapa en optimal inlärningsmiljö. Våra kursplatser erbjuder hög standard på mat och logi samt en stimulerande miljö för reflektion. Vi har mycket lång erfarenhet av UGL och arrangerat utbildningen sen 1997.

Boende

Här sover du gott!
Vi väljer alltid med stor omsorg vart vi lägger våra utbildningar eller utvecklingsinsatser Yttre faktorer som bra boende och mat är viktiga för att kunna fokusera helt på dig själv och utbildningen. Som gäst på konferensanläggningar där vi erbjuder utbildning bor du i enkelrum med egen dusch och WC. Rummen har sköna sängar samt egen tv.

Pedagogik

I våra utbildnings och konsultinsatser tillämpar vi modern forskning och har genom licenser rätt att använda aktuella metoder inom området. Vi arbetar med upplevelsebaserat lärande och reflektion för att ge deltagarna möjlighet att genom självinsikt utveckla sin förmåga att leda sig själv, leda andra och leda verksamhet.

Handledare

Magnus Lövgren

Magnus Lövgren har studerat beteendevetenskap och pedagogik, vilket resulterade i en fil.kand examen.

Magnus har stor förståelse för vad chefsskap och ledarskap handlar om med sin långa erfarenhet av att vara chef och ledare. Han har också lång erfarenhet som konsult och utbildare och kan sätta sig in i dina vardagliga dilemman med sin såväl praktisk som teoretisk erfarenhet.

Magnus är bland annat utbildad UGL-handledare och UL-handledare samt certifierad i LEAD FORWARD och diplomerad ICF coach

Magnus utbildade sig till handledare för UGL (Utveckling av Grupp och Ledare) år 2004 och är numera även omcertifierad och behörig att handleda kurser som genomförs enligt uppdaterade versioner av utbildningen, fram till senaste versionen UGL 2016.

Han är handledare för SDI  (Strength Deployment Inventory), en kartläggning som hjälper oss att använda våra styrkor effektivare i våra relationer. samt att han är av ICF diplomerad coach (International Coach Federation). Magnus är också av Prosci utbildad i förändringsledning. Läs gärna mer om Magnus på LinkedIn.

Carin Staaf

Carin Staaf  har varit anställd hos Umeå universitet under många år och där arbetat mycket med internutbildningar inom det studieadministrativa området. Vid sidan om detta så har hon varit instruktör i frivilligförsvaret där hon fått en gedigen kunskap i ledarskap, personlig utveckling och grupputveckling. Carin har erfarenhet av personalledande befattningar med budgetansvar.

Carin är utbildad UGL-handledare

Carin utbildade sig till handledare för UGL (Utveckling av Grupp och Ledare) år 2001 och är numera även omcertifierad och behörig att handleda kurser som genomförs enligt uppdaterade versioner av utbildningen, fram till senaste versionen UGL 2016.

Hon är handledare för SDI 2.0 (Strength Deployment Inventory), en kartläggning som hjälper oss att använda våra styrkor effektivare i våra relationer. Samt handledare i UL (Utvecklande Ledarskap). En metod för personlig ledarutveckling genom teoretisk modell och ett bedömningsformulär för personlig utveckling.

 

Ewa Larsson

Ewas utbildningsbakgrund inkluderar en kandidatexamen i pedagogik en master i utbildningsledarskap, samt till handledare i utbildningsmetodik via Försvarshögskolan.

Ewa Larsson har erfarenhet av ledaruppdrag inom utbildningsväsende, vård och omsorg, statlig verksamhet samt inom näringsliv i mer än 25 års tid. Därifrån har hon fått med sig omfattande erfarenhet av att utveckla både verksamheter och medarbetare.

Ewa är utbildad UGL-handledare

Ewa utbildade sig till handledare för UGL (Utveckling av Grupp och Ledare) år 1996 och är numera även omcertifierad och behörig att handleda kurser som genomförs enligt uppdaterade versioner av utbildningen, fram till senaste versionen UGL 2016.

Hon är handledare för SDI 2.0 (Strength Deployment Inventory), en kartläggning som hjälper oss att använda våra styrkor effektivare i våra relationer. Samt handledare i UL (Utvecklande Ledarskap). En metod för personlig ledarutveckling genom teoretisk modell och ett bedömningsformulär för personlig utveckling.

Hon har erfarenhet av utvecklings- och förändringsuppdrag i olika organisationer. Hon har även erfarenhet från många olika styrelseuppdrag.