Utvecklande medarbetarskap

UM, eller Utvecklande Medarbetarskap, är ett koncept som fokuserar på att främja ett aktivt och engagerat medarbetarskap inom organisationer. Det handlar om att medarbetarna tar ett större ansvar för sina arbetsuppgifter, arbetsmiljön och arbetsplatsen som helhet. Här är några nyckelaspekter av UM:

  • Engagemang: Medarbetare är engagerade och tar ansvar för sitt arbete.
  • Ansvarstagande: Medarbetare och chefer arbetar tillsammans för att uppnå önskade resultat.
  • Personlig omtänksamhet: Medarbetare visar omsorg och stöd för sina kollegor.
  • Konstruktiv konfrontation: Medarbetare tar upp och hanterar problem på ett konstruktivt sätt.
  • Stöd till ledningen: Medarbetare stöttar chefer och ledare i deras arbete.
  • Positiv inställning: Medarbetare bidrar till en positiv arbetsmiljö och inspirerar till kreativitet.
  • Stresshantering: Medarbetare har förmågan att hantera stress på ett effektivt sätt.

Målet med UM är att skapa en arbetsmiljö där alla medarbetare är delaktiga och bidrar till organisationens framgång. Detta uppnås genom att utveckla beteenden som leder till ett mer utvecklande medarbetarskap, vilket i sin tur gynnar både individen och organisationen.

Kontakta oss för mer information.