Vi hjälper dig växa och komma till nya insikter.

Nu anordnar vi även utbildningar i Utvecklande ledarskap!!

Anmäl dig nu till nästa UGL-utbildning!

”Tack för en mycket givande kurs! Jag ser mig redan som en bättre lärare, ledare och föreningsmänniska.”

UGL-utbildningar hjälper dig att växa i din yrkesroll som medarbetare och ledare

Utveckling av grupp och ledare (UGL-utbildningar) 2024.
Anmäl dig nu till UGL-utbildning vecka 39, 43 och 48.
Anmäl dig till UGL-utbildning >>

UGL

Utveckling av Grupp och Ledare har en tydlig röd tråd och skapar en känsla av sammanhang. Utbildningen ger kunskap och förståelse för hur gruppdynamik påverkar gruppens resultat. En ökad insikt för hur jag påverkar andra och hur andra påverkar mig. Insikter som vi alla har nytta av att känna till i våra relationer till andra på arbetet, i föreningen, eller familjen.

Utbildningen är lämplig för såväl ledare som medarbetare och ger dig en mängd verktyg. Den upplevelsebaserade inlärningen under utbildningen, ger djupa och berikande erfarenheter kring ett aktivt ledar- och medarbetarskap. När du avslutar utbildningen, kommer du att ha påbörjat en individuell utvecklingsplan, för hur du ska omsätta dina nya kunskaper i din vardag.

UGL och UL uppdateras kontinuerligt med aktuell forskning av Försvarshögskolan, vi erbjuder alltid den senaste versionen av utbildningarna. Vi har sedan 1997 haft över femtonhundra chefer och medarbetare på våra utbildningar. Vårt kännetecken är de optimala gruppsammansättningarna avseende deltagarnas bakgrund. Detta i kombination med det lugn och avskildhet som våra kursplatser erbjuder, har en mycket positiv påverkan för utbildningens resultat. Det stimulerar den dagliga reflektionen och ger en inlärning med pluseffekt.

”UGL är vägen till förståelse för samspelet i en grupp. Det påverkar ditt ledarskap, dina relationer, samt din förmåga att skapa goda resultat”

”UGL är vägen till förståelse för samspelet i en grupp. Det påverkar ditt ledarskap, dina relationer, samt din förmåga att skapa goda resultat ”